Υλικά Σκίασης & Προστασίας

Χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά, ως σκέπαστρα & ως υλικά διακόσμησης.