Το Κατάστημα μας

45 Βασιλέως Παύλου, 3052 Λεμεσός

Μάθε Περισσότερα

Υλικά Σκίασης & Προστασίας

Χρησιμοποιούνται ως διαχωριστικά, ως σκέπαστρα & ως υλικά διακόσμησης.

Μάθε Περισσότερα

Περιφράξεις

Το εργοστάσιο περίφραξης με υπερσύγχρονες μηχανές παράγει υψηλής ποιότητας συρματόπλεγμα περίφραξης.

Μάθε Περισσότερα

Διακοσμητικά Υλικά

Θα βρείτε πολλά διακοσμιτικά υλικά συμπεριλαμβανομένων: Γαλακτώματα – Leyland Emulsion, Primers, Undercoats & Finishes, Εξωτερικά Φινιρίσματα – Truguard Exterior Finishes, Αστάρια – Primers, Μπογιές Πατωμάτων, Woodstains

Μάθε Περισσότερα

Γυαλιά

Εξειδικευμένο εργαστήριο επεξεργασίας και τοποθέτησης γυαλιών και καθρεφτών με κατάλληλο εξοπλισμό. Τα υλικά χρησιμοποιούνται για Decoration, Structural και Glazing.

Μάθε Περισσότερα

Στέλιος Παναγιώτου & Υιοί Ltd | Υλικά οικοδομής στη Λεμεσό

Στέλιος Παναγιώτου & Υιοί Λτδ εξειδικεύεται στην εμπορία ειδών περίφραξης, υαλουργίας και υλικών διακόσμησης, καθώς επίσης και στην κατασκευή ειδών περίφραξης, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα και καλές πρακτικές.

Στόχοι της Εταιρείας είναι η επίτευξη προκαθορισμένων αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα, η εφαρμογή, η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001: 2008.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει άριστης ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της.

Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα υλοποιούνται σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία και Κανονισμούς, από ικανό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας ασφαλή και κατάλληλο εξοπλισμό.

Η εφαρμογή αυτής της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ είναι ευθύνη όλου του προσωπικού της Εταιρείας.