Εξωτερικά Φινιρίσματα – Truguard Exterior Finishes

Ακρυλικό – Smooth Masonry Coating :

http://www.leyland-paints.co.uk

http://www.johnstones.com

Υψηλής ποιότητας βαφή κατάλληλη για εξωτερική χρήση σε τοίχους, τσιμέντο, τούβλα κ.λπ. προσδίδει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό τελείωμα με ιδιαίτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Προσφέρει αντοχή στη συσσώρευση ρύπων, στη διάβρωση και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Επίσης εμποδίζει την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων.

15 χρόνια ανθεκτικότητα με σωστή προεργασία.

  • Δυνατό, Διαρκές & Ανθεκτικό
  • Αντί – διοξειδωτικές ιδιότητες

Αμμώδης Ακρυλικό – Fine Textured Masonry Coating:

Υψηλής ποιότητας βαφή κατάλληλη για εξωτερική χρήση σε τοίχους, τσιμέντο, τούβλα κ.λπ. προσδίδει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό τελείωμα, ιδανικό για κάλυψη ρωγμών, μικρών ατελειών. Το ανθεκτικό φιλμ προστατεύει ενάντια των καιρικών συνθηκών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης εμποδίζει την απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων.

10 χρόνια ανθεκτικότητα με σωστή προεργασία.

  • Δυνατό, Διαρκές & Ανθεκτικό
  • Αντί – διοξειδωτικές ιδιότητες

Σταθεροποιητικό Primer – Stabilizing Masonry Primer:

Το σταθεροποιητικό Primer είναι ένα διαυγές διάλυμα το οποίο σταθεροποιεί τα υπολείμματα σκόνης σε εξωτερικές επιφάνειες πριν από την εφαρμογή των Truguard εξωτερικών φινιρισμάτων.

  • Υψηλής διεισδυτικότητας
  • Δεσμεύει εύθρυπτες, με σκόνη επιφάνειες.
  • Προωθεί την προσκόλληση των Μasonry Προϊόντων