Επικοινωνία

  • Τμήμα Διακοσμητικών Υλικών Τηλέφωνο: 25562132, 25564007 Φαξ: 25564220
  • Τμήμα Περιφράξεων Τηλέφωνο: 25563768 Φαξ: 25564220
  • Τμήμα Υαλουργίας Τηλέφωνο: 25560218 Φαξ: 25564000
Address: 45 Βασιλέως Παύλου, 3052 Λεμεσός