Προφίλ

Ιστορικό και Δραστηριότητες της Εταιρείας

Η Εταιρεία Στέλιος Παναγιώτου & Υιοί Λτδ είναι μία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ασχολείται με την εισαγωγή και εξαγωγή, τη χονδρική και λιανική διάθεση, καθώς και με την κατασκευή διαφόρων εξειδικευμένων προϊόντων, σχετικών με την οικοδομική βιομηχανία.

Το 1965 ο κ. Στέλιος Παναγιώτου δημιούργησε ένα μικρό εργοστάσιο στο οποίο εγκατέστησε μια χειροκίνητη μηχανή πλέξης συρματοπλέγματος περίφραξης, την οποία κατασκεύασε ο ίδιος και με 2-3 εργάτριες και την βοήθεια της συζύγου του, παρήγαγε συρματόπλεγμα περίφραξης, ενώ παράλληλα εργαζόταν και σαν παραγγελιοδόχος.

Η επιτυχία του εργοστασίου ώθησε και ενθάρρυνε τον κ.Στέλιο Παναγιώτου στο να επεκταθεί και σε νέους τομείς επιχειρηματικότητας έτσι το 1974 με ένα μικρό κατάστημα στην οδό Ζαλόγκου 16, στη Λεμεσό, αρχίζει το εμπόριο τζελατίνων και γυαλιών.

Το 1975 ανεγείρονται τα πρώτα κτίρια της εταιρείας στη Βασιλέως Παύλου 45 στη Λεμεσός ενώ το 1979 ο κ. Στέλιος Παναγιώτου ιδρύει την εταιρεία Στέλιος Παναγιώτου & Υιοί Λτδ, στην οποία συμμετάσχουν και τα παιδιά του Σταύρος , Ανδρέας και Παναγιώτης Παναγιώτου, αναλαμβάνοντας ο καθένας και ένα τμήμα της Εταιρείας.

Το 1982 αντικατέστησε την χειροκίνητη μηχανή με μία νέα μηχανή Τύπου AF30 από Γερμανία, σύγχρονης τεχνολογίας ενώ το 1998 την αντικαθιστά πάλι με δυο υπεραυτόματες μηχανές Τύπου DF32 από Γερμανία και MG3 από Ιταλία, για την παραγωγή υψηλής ποιότητας δικτυωτού συρματοπλέγματος περίφραξης.

Το 1983 δημιουργείται εργαστήριο επεξεργασίας και τοποθέτησης γυαλιών και καθρευτών ενώ το 1988 δημιουργείται κατάστημα εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών.

Το 1991 η εταιρεία εγγράφεται ως εμπορικός αντιπρόσωπος (παραγγελιοδόχος).

 • Leyland & Johnstone’s(U.K) – Παγκοσμίως Γνωστές Βαφές Εσωτερικού, Εξωτερικού Χώρου & Προστατευτικά Ξύλου.
 • Μangers (U.K) – Μονωτικά Υλικά
 • Tambour-Serafon(Israel) – Μονωτικά Υλικά
 • Bird Brand (U.K) – Συντηρητικά Ξύλου
 • Year Long Ind.Ltd(Taiwan) – Ακρυλικά Φύλλα (Τζελαντίνες)
 • Irpen S.A(Spain) – Ακρυλικά Φύλλα
 • Ex-cel (Indian) – Πολυκαρπονικά
 • Barzelan(Israel) – Συρματοπλέγματα Περιφράξεων
 • Shing Kwn(Taiwan) – Ακρυλικοί Άξονες & Σωλήνες
 • Ductil Steel (Romania) – Σχάρες
 • Prepena (Germany) – Πένσες και Κλιπ
 • Gape Gate(South Africa) – Συρματοπλέγματα Περιφράξεων
 • Taiwan Glass – Γυαλιά
 • Solid Well (Taiwan) – Εξαρτήματα Γυαλιών S/Steel
 • Specchidea((Italy) – Πλαστικοί Καθρέφτες

Η Εταιρεία Στέλιος Παναγιώτου & Υιοί Λτδ με την άριστη ποιότητα των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και την άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία που προσφέρει στους πελάτες της, κατάφερε σήμερα να κατέχει μια ηγετική θέση στην Κυπριακή Αγορά.

Ο κος Στέλιος Παναγιώτου Ιδρυτής της Εταιρείας Στέλιος Παναγιώτου & Υιοί Λτδ απεβίωσε στις 23 Ιανουαρίου 2010 και αυτό που αποτυπώνεται στο μυαλό μας είναι η εξής φράση του :

“Και όλα αυτά τα δημιούργησα με την βοήθεια του Θεού, της Γυναίκας μου και των πέντε παιδιών μου……”

Στόχοι και Επιδιώξεις

Σύμφωνα με την Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού μας έχουμε θέσει ως τους πιο σημαντικούς μας στόχους τα ακόλουθα:

 • την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας
 • τα προϊόντα μας να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και
 • την καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα με κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση

Για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς επιδιώκουμε:

 • Να είμαστε μια επιχείρηση όπως μια οικογένεια. Σε αυτή να ανήκουν όλο το προσωπικό και οι συνεργάτες μας. Η δύναμη μας να αντλείται από το προσωπικό μας, τις εμπειρίες και ικανότητες του.
 • Οι πελάτες μας να βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της προσοχής μας. Να είναι το επίκεντρο των σκέψεων και των ενεργειών μας. Να επιζητούμε και να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων τους να είναι ο συνεχής και σταθερός μας στόχος.
 • Να κατέχουμε ηγετική θέση στην αγορά. Αυτό μας καθιστά υπεύθυνους απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.
 • Με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας να διαμορφώνουμε και να αναβαθμίζουμε το περιβάλλον της διαμονής και εργασίας του ανθρώπου.
 • Να είμαστε τόσο καλοί όσο και το σύνολο των συνεργατών μας. Να οικοδομούμε πάνω στην αποδοτικότητα και δημιουργικότητα τους. Να δημιουργούμε το μέλλον μας επενδύοντας τα κέρδη μας. Αυτό προϋποθέτει επιτυχημένους και ευχαριστημένους πελάτες.
 • Οι πλέον σύγχρονοι μέθοδοι διεύθυνσης και οργάνωσης να χαρακτηρίζουν τους χώρους εργασίας μας. Να είναι φιλικές στους εργαζομένους, οικονομικές και να προστατεύουν το περιβάλλον.
 • Να προσφέρομε ολοκληρωμένες λύσεις και εγγυημένη ποιότητα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, κανονισμούς και νομοθεσίες.
 • Να καθιερώνουμε αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση και να διατηρούμε ηγετική θέση στο επιχειρησιακό μας περιβάλλον.