Επικοινωνία

  • Τμήμα Διακοσμητικών Υλικών Τηλέφωνο: 25562132, 25564007 Φαξ: 25564220
  • Τμήμα Περιφράξεων Τηλέφωνο: 25563768 Φαξ: 25564220
  • Τμήμα Υαλουργίας Τηλέφωνο: 25560218 Φαξ: 25564000

Working Hours:

Monday, Tuesday: 7:30 – 13:00 and 15:00 – 18:00
Wednesday: 7:30 – 15:00
Thursday, Friday: 7:30 – 13:00 and 15:00 – 18:00
Saturday: 7:30 – 13:00
Sunday: Closed

Address: 45 Βασιλέως Παύλου, 3052 Λεμεσός